.

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה.

קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

 

 

תנאי שימוש

ע.מ. זיס – ספיר זיסמן, שמספרו 203376553 (להלן: לשם הנוחות ככל שבעל האתר הנ"ל הינו עוסק מורשה ייקרא "החברה" ו/או "נותן השירותים" ו/או "בעל האתר" ) מספקת פלטפורמת מידע על גבי רשת האינטרנט המציגה מידע אודות פיתוח אישי בתשלום ו/או לא בתשלום לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות, מאמרים, כתבות ועוד. הכל תחת כתובת האתר www.sapzis.co.il ו/או באפליקציה הניתנת להורדה בחנויות האפליקציות השונות (אפל, אנדרואיד) הקרויה בין היתר "ExtraBe" ו/או "אקסטרה-בי" ו/או "סרטוני ההשראה הטובים ביותר" ו/או בכל מדיה אחרת בה החברה תבחר לפעול (להלן: "האתר" ו/או "מערכת" ו/או "האפליקציה"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, באזורים המיועדים לכך על פי ממשק האתר חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, קרי - נרשמת לאתר ולאחר אישור מנהל האתר - הונפק לך גישה עם שם משתמש וסיסמא, לאזור האישי ככל שישנו הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:"האזור האישי") וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).

 

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר ו/או הורדת האפליקציה ו/או הרשמה, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק בכרטיס אשראי ישראלי.

 

 

 

השימוש באתר

 1. הגדרות

1.1. "המשתמש/ המשתמשים"- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.

1.2. "מנוי"-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו.

1.3. "מנוי חינמי ו/או נסיוני"- מתן גישה על ידי החברה המאפשרת למשתמש שימוש בחלקים מסוימים במערכת לצורך בחינת התאמת המערכת לשימוש ו/או צרכי המשתמש.

1.4. "השירות" ו/או "המוצר"- מתן גישה למידע כלשהו ו/או ביקור באתר בין אם בתמורה ובין אם לא ו/או הרשמה לסדנאות ו/או הרצאות ו/או סמינרים ו/או ימי עיון ו/או הדרכות אונליין אינטרנטיות (קורסים אינטרנטים) ו/או רכישה של מוצרים פיזים לרבות ספרים, תקליטורים, ערכות אימון, שילוב בין המוצרים השונים לכלל של חבילה אחת.

1.5. "מפגש" – נקודת איסוף לצורך העברת תוכן של מוצר כלשהו שנרכש על ידי המשתמש בין אם בחינם ובין אם בתמורה.

 

 1. הסכמה לתנאי השימוש

2.1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

 

 1. תנאי הרכישה והמוצרים

3.1. המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר בין היתר הם מוצרים של הדרכות ו/או תוכן אינטרנטיות לפיתוח אישי/עסקי בתשלום ו/או בחינם. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.

3.2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר ו/או לערוך תכנים ו/או מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים.

3.3. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר ו/או בדף נחיתה ייעודי לטובת העניין ואשר מזוהה עם אחד הפעילויות של בעל האתר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").

3.4. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר כגון "זום אין" או "ללמוד לאהוב את החיים" וכיצוא בזה, תנאי השירות, מחיר, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").

3.5. בטופס ההזמנה ו/או במסך תשלום ו/או בכל מקום אחר שיבחר בעל האתר להציע עסקה למשתמש יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

3.6. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.

3.7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.8. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.9. לחברה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.

3.10. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, סירטונים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

3.11. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;

3.12. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

3.13. המידע המוצג באתר החברה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

3.14. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר החברה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של החברה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

 

3.15. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.

3.16. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".

3.17. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

3.18. לאחר הביצוע הסופי של ההזמנה ואישורה יסופק ללקוח פרטי מנוי עם שם משתמש וסיסמה לשם גישה לשירות ו/או מוצר שהוזמן ו/או תאריך סופי לקיום המפגש ומקומות ישמרו ללקוח.

 

תשלום והספקה

3.19. החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח.

3.20. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.21. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

3.22. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר). ללקוח לא תהיה כל טענה או עילה לפיצוי בנושא.

 

 1. ביטולים

4.1. לגבי מנוי חודשי מתחדש בעסקה מתמשכת - מתמשך - סיום מנוי על ידי הלקוח תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה )תשע"א-2010. ככל שירצה המנוי לסיים את ההתקשרות וזאת שלא עקב פגם במוצר, הינו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, זאת לפי המאוחר.

4.2. ככל שייפסק המנוי טרם סיום שנת המנוי ו/או חודש המנוי, כפי שהאתר בחר למכור את מינוייו, יבוצע קיזוז ויחויב אמצעי התשלום רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה גישה למשתמש לתכנים באמצעות פרטי המנוי וזאת אף אם לא השתמש בפועל במנוי.

4.3. יובהר כי, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ובפרט לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו,, PDF וכדומה(. וזאת לפי הדין- תקף בין היתר לגבי מנוי שקיבל שם משתמש וסיסמה.

4.4. ניתן לבטל רכישת כרטיס בעסקת מכר מרחוק כדלקמן:

4.5. עסקה אשר המתייחסת לשירות, למשל קביעת מפגש ליווי אחד על אחד: ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מביצוע העסקה או מקבלת פרטי העסקה על גבי מסמך לפי המאוחר בינהם ועד יומיים לפני קיום המפגש. בעסקה שאינה מתמשכת דהיינו הרצאות ו/או כנסים פרונטליים הביטול ייעשה עד יומיים (ימי עבודה) לפני המועד המקורי. בביטולים שלא לפי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא: עד שבוע לפני מפגש , יבוצע החזר מלא של הסכום בניכוי עמלת ביטול של 10 ש"ח. בין 6 ימים ליום אחד לפני המפגש יבוצע החזר של 50% בניכוי עמלת ביטול של 10 ₪ או לחילופין ובמידה ומדובר בסדנה תינתן אפשרות להגיע לסדנה הבאה על בסיס מקום פנוי. בביטול יום לפני המפגש לא יינתן החזר כספי כלל אבל אם מדובר במוצר שניתן להשתתף במפגש הבא תינתן האפשרות בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי.

4.6. צפייה ו/או קריאה ו/או עיון בתוכן כלשהו שבאתר למשך שבע דקות או יותר וזאת במצטבר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי בעל האתר יהיו ראיה חלוטה לעניין זה. יודגש כי על המשתמש לעמוד על התאמת התכנים לצרכיו ועל טיבם ואיכותם וזאת באמצעות התכנים החינמיים ככל שישנם. המנוי מצהיר כי התכנים לשביעות רצונו ולא יהיו טענות על כך. לא ישמעו טענות ביטול בשל איכות או אופי התכנים.

4.7. ככל שבעל המנוי לא יכבד את תנאי העסקה (כולל את תקנון זה) עם בעל האתר, בין היתר לא ישלם בעבור המנוי. לבעל האתר תהיה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם המנוי ולהגביל את גישתו לאתר ולתכניו. במצב זה יראו את הלקוח כאילו ביטל מיוזמתו את המנוי.

4.8. ביטול רכישת מוצר אשר אינו ניתן להקלטה, שעתוק או שכפול ייעשה לפי חוק הגנת הצרכן- ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. במקרה זה ועמד בכל התנאים של בעל האתר והדין- הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר. (למעט דמי חיוב האשראי על גובה 2.3% + מעמ + 100 ₪ או 5% מהעסקה הנמוך מביניהם - יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י החברה). הכל בכפוף לאמור בתקנון זה ביתר הסעיפים הנוגעים להרצאות, ליווי אישי, הדרכות דיגיטליות ועוד יתר משלל המוצרים באתר.

 

4.9. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

 

4.10. במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.

 

4.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

4.12. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

 

 1. פעילות האתר

5.1. האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציג נתונים ותכנים ללימוד והעשרה אודות פיתוח אישי ו\או עסקי והרשמה לתוכניות הליווי השונות שהאתר מציע לרבות באמצעות סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים, דיאגרמות, טפסים ועוד (להלן: "המידע" ו/או "התוכן"). המידע הוא מקורי של האתר ויכול ויהיו תוכן חיצוני ערוך ו/או לינקים שמפנים לחומר שמחוץ לאתר. כל תוכן שמוגן בקניין רוחני אין להעתיקו בפרט חומר מקורי של האתר.

5.2. ניתן להפיץ חומר חינמי שנמצא ברשות הרבים ולשתף אותו, הכל בנוגע לחומר מקורי של בעל האתר.

5.3. יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר.

5.4. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו ישיר ו/או עקיף לרבות כתוצאה משגיאות, אי דיוקים וכיוצא בזה.

5.5. מנוי ו/או מנוי זמני יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן. כל זאת רק לאחר ביצוע ההזמנה בהתאם לדרישות בעל האתר. יובהר כי רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש"). הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש בכתב על ידי החברה.

5.6. המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 3 עמדות בלבד: PC, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש ו/או כל סנקציה אחרת לשיקול דעת בעל האתר. למשתמש לא תהיה אף טענה בנושא.

5.7. האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

5.8. החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP שונים; ו - (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת. כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רישיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת הקשר באתר.

5.9. לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.

5.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.

5.11. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.

5.12. בכדי לצפות בתכני האתר באיכות המקסימאלית, באחרית הלקוח כי ישנו חיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.

5.13. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

5.14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.

 

 1. טיב השירות

6.1. החברה מעמידה לרשות המשתמשים ו/או המנויים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע, דיוקו וכיוצא בזה.

6.2. המערכת מבוססת WEB ו\או אפליקציה ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו/או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.

 

6.3. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. והינו מודע כי מלוא האחריות מוטלת על המשתמש בשימוש באתר ובהשלכות כתוצאה משימוש זה וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם שימוש במידע והסתמכות כלשהי במידע ועל פעולה כלשהי לרבות הקשורה פעולות בחייו.

 

 1. תוכן האתר

7.1. אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים בפרט סרטונים של אחרים.

7.2. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידיים או מתמשכים.

7.3. החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע באתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.

 

7.4. השירותים והמוצרים הנרכשים במסגרת האתר מוצעים לשימוש כמות שהם (“AS IS”), לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירותים והמוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

 

7.5. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תאור מחייב של המוצר/השירות הנרכש.

 

7.6. מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו, ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.

7.7. ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין שמישות הלינקים, תוכנם, השלכותיהם, אמינותם, איכותם ועוד.

 

 

 1. השימוש באתר

8.1. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה ככל שישנו, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

8.2. הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות.

 

הגבלת אחריות

8.3. ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל תקשרות מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה ייעוץ כלשהו לרבות בהתפתחות אישית/עסקית. על כן אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין החברה למשתמש ו/או המנוי.

8.4. טרם ביצוע פעולה כלשהי, ישקול ויתייעץ המשתמש עם מומחים היטב בעניין הפעילות הנוגעת לו ובכלל לרבות טיב הפעולות שהולך לנקוט, השלכותיה, התאמתה לעסקיו ועוד ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר. לא תקום כל טענה לרבות נזק שנגרם למשתמש כלפי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או בכל סוג של תקשורת עם בית העסק.

 

 

 1. יצירת קשר

9.1. כפי שיפורסם באתר

9.2. החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

 

 1. פרטיות ואבטחת מידע

10.1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית המקובלות לסוג המידע האגור. בין היתר הצפנה מסוג SSL בעמודי התשלום. החברה מתחייבת לא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים שלא לצורך מימוש מטרת האתר ו/או כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

10.2. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

10.3. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצהרה מקוצרת תופיע באתר באזור השארת הפרטים.

10.4. המשתמש מבין כי באפשרותו להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ומתחייב כי במידה וירצה להפסיק לקבל הודעות פרסומיות ו\או כל הודעה שהיא מהאתר וממפעיליו, יפעל בתום לב על מנת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה, בין אם בSMS(מיסרון) ובין אם במייל ו\או כל אמצעי אחר וכי הוא מתחייב לוודא קבלת בקשת ההסרה מול בעל האתר.

10.5. המשתמש מאשר כי ברכישת כל מוצר שהוא, לרבות מוצר דיגיטלי או פיזי, הוא מאשר את כניסתו האוטומטית למאגר הדיוור, שכן, ברור לו כי בתור לקוח, האתר נדרש לשלוח לו הודעות שונות, ובין היתר הודעות פרסומיות, על מנת לספק לו את המוצר בצורה הטובה ביותר.

10.6. המשתמש מתחייב להירשם לקבלת דיוורים שונים, לרבות ערכות חינמיות, מדריכים, סדרות סירטונים, טיפים במייל, גישה לתכנים סגורים ועוד, רק על מנת לצרוך את התוכן בעצמו, ובתום לב, ולא למטרות שלא לשמן נועד האתר , תוכנו וההרשמה אליו. לרבות לא למטרות טורדניות כגון לשם בדיקת חוקיות האתר, תקינותו, פועלו וכיוצא בזה.

באתר ו/או באפליקציה תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון טלפון ושם.

10.7. באתר ו/או באפליקציה תהיה אפשרות "הודעות דחיפה" למכשיר הנייד (push notifications) ו/או למחשב השולחני מכל סוג שהוא. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לאפליקציה במכשירך. יכול ומעת לעת החברה תפרסם עדכונים ו/או הצעות מכירה בדרך של הודעת דחיפה. למכשיר הסלולארי ו/או למחשב השולחני ו/או לטאבלט של המשתמש. עצם התקנת האפליקציה על מכשיר המשתמש ו/או הרשמה באתר ו/או שימוש באתר הינך מביע הסכמה להמשיך לקבל הודעות PUSH(דחיפה) מכל סוג.

10.8. הודעות ה-push יכללו, בין השאר, הצעות, הטבות מבצעי מכירות ו/או כל פרסום ו/או עדכון אחר הנוגעים לאתר ו/או לאפליקציה של החברה.

10.9. המשתמש יכול לבטל בכל עת את הודעות הדחיפה על ידי שינוי הגדרות במערכת ההפעלה בסמארטפון של המשתמש. ראה הגדרות היצרן לשם הסרה ההודעות.

10.10. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע אודות המשתמש-הגולש כגון:

הרגלי גלישתו באתר, באילו סרטונים צפה, זמן שהייתו אתר, לחצנים שלחץ עליהם באתר ו/או באפליקציה, צפייה בסירטונים ואודיו, כניסה למסכים שונים, צפייה ורכישת מוצרים ושירותים, הצעות ושירותים, פרסומות, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד.

הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין.

 

מה עושים עם המידע?

חלק מהמידע הנאסף הוא פרסונלי כגון על סמך הרגלי הצפייה ופעולות נוספות שביצע המשתמש

על סמך מידע זה ניתן לו מידע רלוונטי נוסף כמו הצעות לסרטונים, מאמרים, תכני אודיו רלוונטים אחרים ו\או תכנים רלוונטים אחרים וכן הצעות שיווקיות רלוונטיות.

מטרת איסוף המידע היא לשפר את המוצר ואת חווית המשתמש.

האתר אוסף מידע אישי רק לצורך מטרת האתר והפיתוח העסקי של המיזם בלבד.

 

 1. זכויות הקניין של החברה

11.1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים ו\או תביעות משפטיות.

 

 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

12.2. במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר אך לא תהיה לה חובה לעשות זאת.

12.3. החברה ממליצה למשתמשים לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

 1. כללי

13.1. לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת. לא יישמר מידע אישי פרסונלי בעניין זה.

13.2. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

13.3. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

13.4. גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים בלבד).

13.5. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

13.6. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

13.7. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

13.8. לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.

13.9. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

13.10. יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ/חברה בע"מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.

13.11. הפסקת מנויים ו/או ביטול הזמנות תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.